TEENUSED

KODUABITEENUS:
Koduabiteenuse eesmärgiks on isiku abistamine kodus ning tema isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, mis aitab kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas – ka väljaspool kodu (v.a. füüsilist kontakti vajavates tegevustes):
• abistamine koristamisel;
• abistamine toiduvalmistamisel;
• saatmine meditsiini- jm asutuste külastamisel.

TUTVUGE KA MEIE TEENUSEPAKETTIDEGA

Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile edastamist saame Teile koostada individuaalse hooldusplaani ning hinnapakkumise.

HOOLDUSABITEENUS:
Hooldusabiteenuse eesmärgiks on isiku, kelle terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevast hooldusvajadusest igapäevaeluks tarvilike tegevuste elluviimisel koduses keskkonnas, toetamine päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisel:
• abistamine pesemisel ja riietumisel eaka inimese kodus;
• eaka saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel;
• mitteliikuva eaka hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms);
• toidu soojendamine ja abistamine söömisel.
TUTVUGE KA MEIE TEENUSEPAKETTIDEGA

Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile edastamist saame Teile koostada individuaalse hooldusplaani ning hinnapakkumise.

TRANSPORDITEENUS EHK SAATMINE:
Lisateenusena pakub  Hooldaja OÜ) transpordi- ehk saatmisteenust, näiteks kliendi arsti vastuvõttudele-, apteeki- või kauplusesse viimine. Samuti ka kõikvõimalike asjaajamiste korraldamine väljaspool kodu jne.