PAKETID

TEENUSEPAKETID:
Hooldaja OÜ sihtgruppi kuuluvad erineva hooldusvajadusega inimesed, millest lähtuvalt oleme välja töötanud allpool loetletud teenusepaketid.
Teenusepaketi valiku aluseks on hooldusplaan, mis koostatakse koostöös abivajaja perega.
Hooldusplaan sisaldab endas pikemaajalisi eesmärke, eeldab edusammude ning tagasiminekute kirjalikku vormistamist ja kliendi kohta märkmete tegemist, et paremini jälgida tema progressi, millega koos säilib ka kogu tehtava töö mõttekus.
Hooldusplaani koostamine on etapiviisiline, alles protsessi lõpptulemus on hooldusplaan. Kliendi hooldusplaan on konfidentsiaalne dokument, kuid see ei ole salastatud – see on efektiivse koostöö tegemise alus.
Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile edastamist saame Teile koostada individuaalse hooldusplaani ning hinnapakkumise.

 

PAKETT 1:
• esmatarbekaupade ja ravimitega varustamine üks kord nädalas.

PAKETT 2:
• kord päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
• abistamine asjaajamistel;
• abistamine arstiabi korraldamisel.

PAKETT 3:
• kaks korda päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine asjaajamistel;
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
• kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel;

PAKETT 4:
• kolm korda päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine asjaajamistel;
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
• kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel;
• pesemisvõimaluse korraldamine.

PAKETT 5:
• neli korda päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine asjaajamistel;
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
• toidunõude pesemine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
• pesemisvõimaluste korraldamine;
• pesupesemise korraldamine.

PAKETT 6:
• viis päeva nädalas olenevalt kliendi vajadusele abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine asjaajamistel;
• valmistoidu koju toomine toitlustuspunktist;
• toiduainete ja tööstuskaupade ostmine ja koju toomine;
• abistamine toidu valmistamisel;
• toidunõude pesemine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
• pesemisvõimaluste korraldamine;

 PAKETT 7:
• seitse päeva nädalas olenevalt kliendi vajadusele abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine asjaajamistel;
• valmistoidu koju toomine toitlustuspunktist;
• toiduainete ja tööstuskaupade ostmine ja koju toomine;
• abistamine toidu valmistamisel;
• toidunõude pesemine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
• pesemisvõimaluste korraldamine;

VAATA HINNAKIRJA JA TEE PÄRING!