HINNAKIRI

Teenuse hinna aluseks on kliendiga koostöös valminud hooldusplaan, milles on määratud ära teenuse sisu ja maht. Sellest lähtuvalt rakendab Hooldaja OÜ teenustele  tunnipõhist hinda:

Teenused:

* Tunnipõhine teenus

Koduabi- ja hooldusabiteenus liikuvale inimesele;
E-R 8.00-19.00 13- 15 EUR/tund;
19.00-8.00 ja L-P 22 EUR/tund ;
Pühad 26-30 EUR/tund

Koduabi- ja hooldusabiteenus lamavale haigele; 
E-R 8.00-19.00 18 EUR/tund;
19.00-7.00 ja L-P 27 EUR/tund ;
Pühad 36 EUR/tund

* Transporditeenus:
sõidu alustamise tasu 15 EUR
kilomeetri hind   0,50 eur/km
* Esmanekoduvisiit ja nõustamine 
E-R 30 EUR
L-P 50 EUR

Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil
täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile
edastamist saame Teile koostada individuaalse
hooldusplaani ning hinnapakkumise.

Hinnapäring

 

Kinnitus