PAKETID

TEENUSEPAKETID:
Hooldaja OÜ sihtgruppi kuuluvad erineva hooldusvajadusega inimesed, millest lähtuvalt oleme välja töötanud allpool loetletud teenusepaketid.
Teenusepaketi valiku aluseks on hooldusplaan, mis koostatakse koostöös abivajaja perega.
Hooldusplaan sisaldab endas pikemaajalisi eesmärke, eeldab edusammude ning tagasiminekute kirjalikku vormistamist ja kliendi kohta märkmete tegemist, et paremini jälgida tema progressi, millega koos säilib ka kogu tehtava töö mõttekus.
Hooldusplaani koostamine on etapiviisiline, alles protsessi lõpptulemus on hooldusplaan. Kliendi hooldusplaan on konfidentsiaalne dokument, kuid see ei ole salastatud – see on efektiivse koostöö tegemise alus.
Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile edastamist saame Teile koostada individuaalse hooldusplaani ning hinnapakkumise.

PAKETT 1:
• kord päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• hügieeni toimingud ( mähkme vahetus );

PAKETT 2:

• kaks korda päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• hügieeni toimingud ( mähkme vahetus );

PAKETT 3:
• kolm korda päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• pesemisvõimaluse korraldamine.
• hügieeni toimingud ( mähkme vahetus );

PAKETT 4:
• neli korda päevas abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• toidunõude pesemine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• pesemisvõimaluste korraldamine;
• hügieeni toimingud ( mähkme vahetus );

PAKETT 6:
• viis päeva nädalas olenevalt kliendi vajadusele abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine toidu valmistamisel;
• toidunõude pesemine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• pesemisvõimaluste korraldamine;
• hügieeni toimingud ( mähkme vahetus );

 PAKETT 7:
• seitse päeva nädalas olenevalt kliendi vajadusele abivajaja kodu külastamine;
• vestlus ja teabe edastamine;
• abistamine toidu valmistamisel;
• toidunõude pesemine;
• abistamine arstiabi korraldamisel;
• pesemisvõimaluste korraldamine;
• hügieeni toimingud ( mähkme vahetus );

VAATA HINNAKIRJA JA TEE PÄRING!