ME HOOLIME JA HOOLDAME!

Hooldaja OÜ teenused on suunatud isikutele, kes erivajaduste või sotsiaalsete tingimuste tõttu ei saa iseseisvalt elada.

Pakume kõrvalist abi vajavatele inimestele nende seisundile vastavat hooldust nende OMA KODUS, vajadusel ööpäevaringselt.

Abivajajateks võivad olla nii eakad, trauma- ja insuldijärgsed, vähihaiged kui vaimse või füüsilise puudega inimesed.

Elamine oma kodus on neile parim võimalus väärikuse, iseseisvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks.

Koduhooldusteenus on teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes, aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset koduhooldusteenust, arvestades iga kliendi individuaalseid vajadusi nii täna kui ka tulevikus. Põhiteenus jaguneb koduabiteenuseks ja hooldusabiteenuseks

ExciteWin online kaszinó csak a legjobb feltételeket kínálja a klub játékosainak.

Kuna meie sihtgruppi kuuluvad mitmesuguste hooldusvajadustega inimesed, oleme välja töötanud erinevad teenusepaketid, mille abil on Teil võimalik lihtsam mõista meie poolt pakutavate teenuste iseärasusi.

Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile edastamist saame Teile koostada individuaalse hooldusplaani ning hinnapakkumise.

Vaata meie teenuseid!